Onderwijs levert een essentiële bijdrage aan de groei en ontwikkeling van het jonge kind, de puber/ jong volwassene. De keuze van ouders en/of kinderen voor een bepaalde school of opleiding kan van grote invloed zijn op de ontwikkeling van hun kind.

Elke dag onderwijs
Omdat een jong kind steeds meer uren van de dag gaat doorbrengen op school wordt de impact en ervaringen die een kind daar opdoet verhoudingsgewijs ook groter en is vooral divers. Er ontstaan meerdere factoren die – samenwerkend – invloed gaan hebben op de ‘bredere’ ontwikkeling van een kind of puber/jong volwassene.

Op tijd opmerken en handelen
Vaak blijkt dat pestgedrag, het gevoel niet bij de groep te horen, het zich apart of alleen voelen, niet gelijk en gemakkelijk aan de oppervlakte zichtbaar. Mede doordat de sociale druk en persoonlijke behoefte om bij de groep te horen erg groot is en een kind of puber zich dan noodgedwongen anders gaat gedragen dan hij of zij zich voelt of van nature is.

Het jonge kind op de basisschool beredeneert dit niet op deze wijze, doet nog veel vanuit intuïtie en op het gevoel. Het brein is nog niet zo ver ontwikkeld dat een kind in volzinnen kan aangeven wat er gebeurt ‘in en om’ haar (hem) heen. Juist daar is aandacht en ondersteuning in een vroeg stadium van belang. Hierbij hebben leerkrachten en ouders een belangrijke rol in de signalering.   

Laat het niet langer duren dan nodig is en informeer op tijd naar een vorm van begeleiding en ondersteuning. Als een kind, puber zich niet op haar (zijn)  gemak voelt, dan kan er een patroon van ‘overleven’ ontstaan en een uitingsvorm of gedrag dat zich steeds meer gaat vast zetten.

GT-VISION biedt laagdrempelige begeleiding hierbij, op een wijze die aansluit bij het kind en de puber/jong volwassene.  Hierin maakt zij gebruik van creatief therapeutische – en interactieve methoden waarbij op een ‘luchtige’ doch doortastende manier gewerkt wordt aan de hulpvraag. Zo kan het zelfbeeld en zelfvertrouwen van de jonge mens op zijn-haar eigen wijze bevestigd gaan worden.

Wanneer eigenheid en zekerheid kunnen groeien, voelt een kind zich ook zo in de groep en zal dit een positief effect hebben op de ontwikkeling van het kind, de puber, jong volwassene., in de brede zin van het woord.

GT-VISION werkt samen met de verschillende gemeenten op het gebied van jeugd en betrekt de verschillende situaties en personen die van belang zijn voor het kind ook in de begeleiding.  

Informeer en/of maak een afspraak voor een kennismaking en/of intake. Er is via de huisarts een verwijzing naar GT-Vision mogelijk. Informeer vrijblijvend via mail g.tebben@gtvision.nl of neem telefonisch contact op 06 – 2323 9979.

Maximaal
0
werkdagen tot intake