Het ontstaan van leven is een wonder…….

Elk kind is afhankelijk van de omgeving,
de situatie die er is, de mogelijkheden van de ouders in relatie tot de omgeving, zichzelf en dat wat zij hebben meegekregen uit hun eigen gezin van herkomst. Jonge ouders in deze tijd leven in een andere omgeving dan hun grootouders, overgrootouders die bijvoorbeeld een oorlog meemaakten. Kinderen in landen waar het niet veilig is, hebben een heel andere start van hun leven met heel andere ervaringen. Zo kwetsbaar zijn de mogelijkheden van een pas geboren kindje, de start van groei en ontwikkeling.

Kinderen zijn de basis van een nieuwe generatie, zijn de toekomst. Kinderen leren door ‘nadoen’, zien, horen, voelen. Het besef dat ouders ‘het leven doorgeven’ in het geboren worden van nieuw leven, ons eigen kindje, is waardevol. Er ontstaat een 24-7 samen, in de omstandigheden en mogelijkheden die er zijn. Elk kind is afhankelijk van de ouders of andere volwassenen om zich heen. Hoe klein ook, alles wordt beleefd in wat er is, wat de omgeving – breed – dit jonge leven aanreikt en kan aanreiken. De omgeving voedt en geeft, vormt en ‘ver-vormt’ de groei en ontwikkeling van elk jong leven.

Soms gaat het leven anders dan we graag zouden willen en ‘bedenken’. Twee ouders hebben in hun gezin van herkomst vaak al een verschil in ervaringen, nemen dit mee in hun eigen leven en geven deze vaak weer door aan hun eigen kinderen. Zo gaat deze cyclus steeds weer verder en liggen er al vele cycli achter ons, allen in andere omstandigheden en mogelijkheden. De rode draad is liefde.

Bewustzijn van dit proces kan een positieve basis leggen voor de wijze waarop (aanstaande) ouders keuzes maken voor hun kindje en van elkaar weten wat zij graag sámen willen doorgeven en meegeven. 

GT-Vision biedt op aanvraag lezingen met als kern ‘Gezond Opgroeien’. Zij draagt bij aan bewustwording van leven, begeleidt kinderen en volwassenen hierbij. Gezin en Onderwijs is haar expertise. Zij werkt vanuit de NINN methode.

Heb je een vraag of wil je graag meer informatie, neem dan contact op met Gemmy 06 2323 9979 of mail naar praktijk@gtvision.nl
Wij ontmoeten je graag.