Supervisie

Supervisie is een vorm van beroepsgerichte begeleiding, waarbij wordt geleerd van de concrete problemen die iemand in zijn werksituatie ontmoet. De betrokkene leert te reflecteren op de eigen werkpraktijk en werkstijl. Hierdoor ontstaan nieuwe inzichten om te komen tot een verbetering en/of verdere professionalisering van de beroepshouding. Supervisie is een vorm van kwaliteitsontwikkeling en – bewaking.

Tijdens supervisie ligt het accent bij het leren van werk gerelateerde situaties en het interne leerproces van de gecoachte. In het supervisiegesprek herken je en verken je vaste patronen en ga je op zoek naar dieperliggende motieven en overtuigingen. De voornemens die in een supervisiegesprek worden gemaakt, worden meteen in de praktijk gebracht en in een volgende bijeenkomst besproken.

TERUG naar begeleiding