Opstellingen geven op eenvoudige en heldere wijze inzicht in de afstand en nabijheid, in de dynamiek, het samen, de verstoring binnen een relatie van twee of meer mensen. Ze kunnen tevens met behulp van feitelijke ‘opmerkingen’ de natuurlijke ‘ordening’ en relatie zichtbaar maken. Een systemische opstelling is een respectvolle en krachtige methode voor het verkrijgen van inzicht in het ‘probleem achter het probleem’.

Tijdens een opstelling worden relaties ‘gerepresenteerd’, hun verhouding en nabijheid. Hierbij worden de verschillende ‘invloeden’ zichtbaar, die ieder binnen  deze relatie(s) spelen. Een opstelling kan je helpen om inzicht te krijgen in patronen en invloeden die in het dagelijks leven verborgen blijven, omdat ze diep in ons onbewuste aanwezig zijn. 

Het gedrag en eventuele stagnatie of belemmering in een relatie zijn slechts uitingsvormen van ‘iets’ dat we meedragen en dat ons vasthoudt of blokkeert. De oorsprong hiervan kan ‘op een dieper niveua’ liggen, onbewust veroorzaakt zijn tijdens een gebeurtenis of in het familie – of organisatiesysteem

In een relatie tussen ouder en kind gebruikt Bert Hellinger – de grondlegger van het ‘opstellen’ – de term ‘verstrikking’, te vergelijken met het begrip ‘symbiotische relatie’, dat in o.a. de psychologie en de hulpverlening wordt gebruikt. 

Een kind leert door kijken en nadoen. Leren is een mooie eigenschap in de groei en ontwikkeling. De andere kant is er ook: kinderen nemen vaak gedragingen en gevoelens over, die niet van henzelf zijn. Dit proces ontwikkelt zich op een onbewust niveau. Het kinderbrein is nog niet zover ontwikkeld, dat het dit soort processen kan bedenken of beredeneren. Dit is voor volwassenen al heel moeilijk: wat is van mij en wat is van de ander.

Als dit voor een kind niet duidelijk wordt gemaakt, kan zoon of dochter – later volwassene – zijn leven lang – onbewust – vasthouden aan gevoelens en gedragingen die niet van hem- of haarzelf zijn. Mogelijke uitingen van ‘verstrikking’ kunnen zijn: 
relaties die steeds mislukken, meerdere banen die niet bevredigend zijn, een gevoel hebben dat je niet direct kunt plaatsen. Ook gevoelens van somberheid, schuld, vormen van verslaving, psychische verstoringen, bepaalde uitingn kunnen een andere oorsprong hebben dan wij op het niveau van gedrag kunnen waarnemen en be-oordelen.

GT-VISION werkt ook bij indiviuele therapie met 1 op 1 opstellen van relaties. Ze kunnen je veel informatie en inzicht geven en reiken je de mogelijkheid aan om ‘met een andere bril’ naar een situatie te kijken. Wil je meer informatie over deze werkwijze, neem dan vrijblijvend contact op of informeer telefonisch  06-2323 9979

Sleen, Coevorden, Emmen, coaching, therapie, training, workshop, gezin, familie, innerlijk kind