Systemisch werk geeft op een heldere respectvolle wijze inzicht in relaties en verhoudingen, zowel in persoonlijke –  als ook in zakelijke situaties. Eén van de methoden die hierbij ingezet kan worden, naast cognitieve gesprekken, is het werken met opstellingen. Afstand en nabijheid, verbinding en samenwerking en eventuele verstoringen in een relatie zijn thema’s die gezien en ervaren worden, zónder enig oordelen. Een systemische opstelling is een respectvolle en krachtige methode voor het verkrijgen van inzicht in het ‘probleem achter het probleem’.

In systemisch werk worden de verschillende ‘invloeden’ en patronen zichtbaar, die in het dagelijks leven verborgen blijven, omdat ze diep in ons onbewuste aanwezig zijn. 

Het gedrag dat hieruit ontstaat, de eventuele belemmering in een relatie, zijn slechts uitingsvormen van ‘iets’ dat in oorsprong ‘op een dieper niveau’ ligt, daar vastgehouden en geblokkeerd wordt. Dit proces is volledig onbewust veroorzaakt door een gebeurtenis, die in de kindertijd of later heeft plaatsgevonden.

Een kind leert door te kijken en na te doen. Kinderen nemen vaak gedragingen en gevoelens over, die niet van henzelf zijn. Dit proces ontwikkelt zich op een onbewust niveau. Het kinderbrein is nog niet zover ontwikkeld, dat het dit soort processen kan bedenken of beredeneren. Hierdoor kan een jong kind / puber zijn / haar leven lang – onbewust – vasthouden aan gevoelens en gedragingen die niet van hem- of haarzelf zijn.
Het is voor volwassenen al heel moeilijk: wat is van mij en wat is van de ander.

In een relatie tussen ouder en kind wordt vaak gesproken over ‘verstrikking’, te vergelijken met het begrip ‘symbiotische relatie’, dat in o.a. de psychologie en de hulpverlening wordt gebruikt. Mogelijke uitingen kunnen zijn: relaties die steeds mislukken, meerdere banen die niet bevredigend zijn, een niet verklaarbaar gevoel hebben, dat je niet direct kunt plaatsen. Ook gevoelens van somberheid, schuld, vormen van verslaving, psychische verstoringen, bepaalde uitingen kunnen een andere oorsprong hebben dan wij op het niveau van gedrag kunnen waarnemen en beoordelen.

Herken je dit bij jezelf of bij een ander gezinslid of wil je graag meer informatie, neem dan vrijblijvend contact op.

Sleen, Coevorden, Emmen, coaching, therapie, training, workshop, gezin, familie, innerlijk kind