MPT is de afkorting voor Meergenerationele PsychoTraumatologie. In deze methode wordt interactief gewerkt door gebruik te maken van de ruimte en visueel zichtbaar te maken hoe het verlangen, de wens of vraag zich verhoudt tot de cliënt. Het opstellen van het verlangen is een psychotherapeutische methode.

Deze methode is ontwikkeld door Professor Dr. Franz Ruppert vanuit zijn kennis van de psychologie, trauma- en hechtingstheorieën, de vele ervaringen in zijn praktijk en zijn internationale werkervaring. Zijn werk met opstellingen is hierin door-ontwikkeld. Franz Ruppert is professor in de psychologie en psychotherapeut. Ruppert ’s benadering en visie, de betrokken onbevooroordeelde houding ten aanzien persoonlijke- en methodische ontwikkeling, spreken mij zeer aan. De methode biedt de vraagsteller verheldering, bewustwording en pakt een klacht bij de ‘wortel’ aan. Terug naar Begeleiding….

Methode
Sommige gebeurtenissen in ons leven kunnen traumatiserend zijn. Zij veroorzaken een afsplitsing in de psyche (overlevingsdeel). Overleven is een tijdelijk hulpmiddel om na een schokkende gebeurtenis verder te kunnen leven. Maar verkeert iemand langere tijd in deze overlevingssituatie, dan kan dit vergaande invloed hebben op het denken en gedrag. De overleving ‘bedekt’ het trauma. Hierdoor blijft de splitsing in stand. Een ware en werkelijke verwerking van het trauma kan dan niet tot stand komen. Het gezonde deel van de psyche heeft hierdoor ‘geen ruimte’ om zich verder te ontwikkelen.
Ruppert ontdekte dat een trauma onbewust en ongewild ‘doorgegeven’ wordt op het moment dat er sprake is van hechting. Op deze manier kunnen kinderen iets meekrijgen dat niet van henzelf is, maar terug te leiden is naar een getraumatiseerde situatie van (voor)ouders. Denk bijvoorbeeld aan oorlogservaringen.

Werkwijze
Door de methode van opstellen en ervaren, zoals Franz Ruppert deze heeft ontwikkeld, krijgen we toegang tot het ‘onbewuste’ en kan een getraumatiseerde gebeurtenis gezien worden en een plek krijgen. Dan kan er ruimte ontstaan en gevoeld worden, waardoor het het gezonde deel van de psyche zich kan ontwikkelen. Het is een psychotherapeutische methode.
Tijdens een inleidend gesprek formuleert de cliënt zijn verlangen (wens).
De geformuleerde wens wordt in delen in de ruimte opgesteld en gerepresenteerd.
De cliënt is zelfsturend: de volgorde van de opgestelde delen wordt door de cliënt zelf bepaald, ook het moment waarop er een volgend deel wordt opgesteld.
Ik begeleid dit proces. De werkwijze is begrensd door het verlangen van de cliënt en bewaakt hiermee de grens van de cliënt.
De wens kan ook als geheel een plek in de ruimte krijgen. Uit jarenlange ervaring is gebleken, dat de woorden ‘apart’ nog meer informatie geven. De autonomie van de cliënt is van wezenlijk belang in deze methode. De begeleider faciliteert, ondersteunt, begeleidt, is geen helper.

Resultaat
De cliënt ziet en ervaart de verschillende delen, krijgt toegang tot onbewuste delen, krijgt inzicht in de relatie tussen de verschillende delen en ontwikkelt autonomie. De methode werkt vanuit het ‘Ik’. Met deze methode wordt de verbinding zichtbaar tussen de wens, de persoon en zijn-haar innerlijke structuur op dít moment.

Er ontstaat verheldering en – meer – balans, evenwicht en er komt van binnenuit een helende beweging op gang door het zien van de delen en de mate van contact hiermee. De kracht van de methode is het bewuste inzicht en het innerlijk ervaren, waardoor de autonomie en de eigenwaarde van de cliënt zich positief kunnen ontwikkelen.

MPT
Er is geen langdurig begeleidingstraject nodig. De methode is helder en effectief. Ik ben opgeleid in deze methode en heb maandelijks intervisie met vakcollega’s. Daarnaast volg ik jaarlijks college bij Franz Ruppert. Naast de individuele begeleiding is er de mogelijkheid deel te nemen aan groepsworkshops.

Wilt u graag meer informatie, dan kunt u hier via een bericht of telefonisch contact opnemen.

TERUG naar Begeleiding