Muziek en ritme vinden hun weg tot in de geheime plaatsen van de ziel – Plato


Voor jeugd en volwassenen
van verschillende leeftijden is muziek (-therapie) een toegankelijke en effectieve methode en ‘weg’ om op meerdere gebieden inzichten en/of vaardigheden te ontwikkelen: sociaal, gedragsmatig, emotioneel en cognitief.

Muziek en bepaalde frequenties in de muziek kunnen een positief effect hebben op rust, ontspanning, ademhaling en daardoor op het geheel van samenwerkende processen in het lichaam, in de mens en op de algehele gezondheid.

Muziektherapie
Soms is het ‘lastig’ om een gevoel onder woorden te brengen. Muziek kan hierbij een verbindende factor zijn. Zonder woorden vertellen melodie, ritme, tempo, klankkleur en dynamiek een eigen verhaal, waarin je geraakt wordt, heriineringen vanzelf ‘naar boven’ komen of je gedachten rustiger maken.

 

In deze momenten ontstaan regelmatig nieuwe inzichten, die een ‘heel makende’ en/of positieve invloed hebben op de interne mens, het gedrag en de gezondheid.

GT-Vision laat kinderen en volwassenen via muziek en creatie ervaren waar zij goed in zijn. Zij gebruikt naast muziek ook andere vormen van creatieve therapie als dit past bij de cliënt. Vanuit deze ervaring ontstaat er ruimte en motivatie voor eigen stappen, groei en verdere ontwikkeling.

De werkwijze en ervaring van GT-VISION ligt in de aansluiting vinden bij wat er in het moment nodig is voor de cliënt.De kleinere en grotere veranderingen, de ontwikkeling ontstaan op een natuurlijke manier in het tempo van de cliënt en de mogelijkheden van het kind, de jeugdige of volwassene. Het is een zich ontwikkelend, doorlopend proces. Daarbij zijn de hulpvraag en het doel vertrek- en eindpunt. Door de ontwikkeling die er ontstaat, kunnen deze tussentijds bijgesteld worden. 

 

Indicatie en verwijzing
Voorbeelden hiervan zijn, kunnen zijn: weinig zelfvertrouwen, verlegenheid, gepest worden of anderen pesten, teruggetrokken gedrag, regelmatig verdrietig zijn, lage concentratie, onrustig gedrag, boosheid, moeilijk in slaap komen en wanneer er geen woorden gegeven kunnen worden aan dat, wat zich intern op gevoelsniveau afspeelt. Voor jeugd kunnen de ouders of andere volwassenen helpend zijn in het waarnemen van een bepaald gedrag en op zoek gaan naar passende hulpverlening voor hun zoon(tje) of dochter(tje). Motto: houd het klein, voordat het groot wordt. 
 

Resultaat jeugd gedrag Emmen Nieuw-Amsterdam coach therapie

 •    Ontwikkelt vertrouwen en zelfvertrouwen
 •    De kracht ligt in het ervaren en voelen.
 •    Muziek(-therapie) ontwikkelt vaardigheden als luisteren en inspelen op elkaar
 •    Traint en vergroot de concentratie
 •    Laat erváren: uit het hoofd – in het hart, het gevoel
 •    Muziek(-therapie) heeft een positief effect op de emotieregulering en-ontwikkeling
 •    Heeft een positief effect op het zelfbeeld
 •    De ontwikkeling die in beweging komt en persoonlijke groei mogelijk maakt

 

Werkwijze

 •    Op eigen initiatief of na een verwijzing van de huisarts volgt er een kennismakingsgesprek
 •    Er is altijd eerst een kennismakingsintake.
 •    Naar aanleiding van de vraag en de intake, bespreken we de mogelijkheden van de hulpverlening  /  therapie.
 •    Op basis van de intake wordt een plan van aanpak opgesteld en vooraf besproken ( in het geval van jeugd is dit samen met de ouders).
 •    Er zijn wekelijkse therapiesessies van 45 – maximaal 60 minuten. Bij VO. leerlingen kan deze tijd to 1,5 uur gaan.
 •    Voor het jonge kind / de jeugdige is het begrip ’therapie’ niet van belang. Dit wordt vooraf met de ouders besproken.
 •    Het is belangrijk dat de ouders achter de behandeling staan, omdat het kind dit aanvoelt.
 •    Hebben ouders tijdens het traject vragen, dan is daar altijd ruimte voor.

 

Informeer en/of maak een afspraak voor een kennismaking en/of intake of neem telefonisch contact op
06 – 2323 9979 Er is voor jeugd via de huisarts een verwijzing naar GT-Vision mogelijk. Neem van te voren gerust contact op hoe u dit kunt aanvragen.  

Lees ook hier.