Training & Begeleiding

De begeleiding bij GT-Vision is een vorm van coachen en supervisie waarbij jouw groei en kwaliteiten voorop staan. Aan de basis ligt de vooronderstelling, dat ieder mens kwaliteiten heeft, de kunst is ze te ontdekken en te integreren in jouw leven. Er is ook moed, durf, vertrouwen en veiligheid nodig om te onderzoeken wat jou tegenhoudt, geen oordeel te hebben over jezelf of gedachten ‘wat anderen ervan denken’. Het gaat om jouw leven, jouw geluk en ontwikkeling.

Wat houdt jou tegen, remt jou af, of blokkeert jou om vrij en vanuit jezelf te doen wat je graag wilt doen, om jouw kracht en kwaliteiten in te zetten, jouw wens en doelen te bereiken?

Passie en mededogen
Mijn jarenlange interesse en passie voor ‘mens, gedrag en ontwikkeling’, inspireren mij privé en in mijn werk. Respect en mededogen liggen aan de basis van mijn begeleiding. De methoden ondersteunen dit. Ik coach individueel , geef workshops voor verschillende leeftijdsgroepen en begeleid gezinnen vanuit een systemische zienswijze.

Vertrouwen en veiligheid
Begeleiding, in welke vorm dan ook, begint met wederzijds vertrouwen. Het vertrouwen in mijn kennis, ervaring en in mij als begeleider. Op deze site kunt u en kun jij meer lezen over mijn achtergrond en de manier waarop ik begeleid. Of bel, mail bij vragen. Mijn gegevens staan bij contact en via de Kamer van Koophandel zijn ze ook opvraagbaar.
U en jij kunnen van mij verwachten dat ik als professional vertrouwelijk en zorgvuldig omga met de informatie die in gesprek en interactie wordt gegeven. Ik werk volgens de regels die opgesteld zijn in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Tevens onderschrijf ik de gedragscode van de NOBCO en NVNLP

Kennis en ervaring
Verschillende opleidingen en een brede, jarenlange ervaring in onderwijs en creatieve begeleiding en coaching van mensen, geven mij de bagage die ik nu heb. Ik ben betrokken bij een project zelfstandig wonen als sparring partner en begeleider. Daarnaast blijf ik me scholen op het gebied van ‘mens, gedrag, verbinding en ontwikkeling’. Ik  bezoek regelmatig seminars en heb maandelijks meerdere intervisiegroepen, waarin collega’s vanuit verschillende disciplines deelnemen, zowel regulier als ‘alternatief’.

Even-waardigheid
Vaak wordt het woord gelijkwaardigheid gebruikt. Even-waardigheid past bij de manier waarop ik begeleid: ieder mens draagt veel waarde in zich. Die is uniek. Deze wakker maken, te laten zien en te benutten in jouw persoonlijke groei, is het mooiste wat ik kan doen.