De basis voor ons leven wordt gevormd in de familie waarin wij zijn geboren.

Gezin
Een gezin is voortdurend in verandering. Dit heeft onder andere te maken met de verschillende ontwikkelingsfasen van de kinderen, maar daarnaast speelt er een veelvoud van andere factoren een rol als er spanningsvelden ontstaan of de relaties verstoord raken. Een kind reageert hierop met gedrag, kan nog niet de manier en de woorden vinden om uit te leggen wat het voelt. Voorbeelden zijn: een kind slaapt niet goed, is onrustig, druk, trekt zich terug, is snel boos, heeft woede aanvallen, huilt snel, is angstig. Systemische begeleiding geeft effectief en blijvend resultaat. Deze geeft inzicht in processen die onderliggend meespelen in een situatie. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid tot werkelijk positieve verandering ‘van binnenuit’.Systemisch bekeken
In de systemische begeleiding wordt een situatie, een vraag of een wens vanuit een breed perspectief bekeken. Lees hier meer.

Heb je een vraag of wil je meer informatie, neem dan contact op met Gemmy 06 2323 9979 of mail naar gemmy@gtvision.nl.

Lees hier over de groepsworkshop opstellingen
Lees hier over de werkwijze en waarden van GT-VISION