Coaching & TherapieCoach, Emmen, Therapie, Coevorden, Jeugd, Volwassenen, Gezin

Erkenning geven aan dat wat moeilijk is voor jou of gevoelig ligt, dit willen onderzoeken en zien, is een oprecht gebaar naar jezelf. Naar acceptatie, nieuwe mogelijkheden en eigen keuzes.

Bij coaching wordt een doel geformuleerd. Wat wil jij bereiken, zowel aan het einde van het begeleidingstraject als in de afzonderlijke afspraken. Als coach richt ik mij met name op jouw doelstellingen en hoe je deze kunt bereiken. Het uitgangspunt is dat jij alle kwaliteiten hebt, maar ze niet volledig gebruikt. In het coachtraject ontwikkel je vaardigheden die jouw persoonlijke effectiviteit vergroten, (werk)prestaties verbeteren, zodat jij de doelen kunt behalen.

Therapie richt zich op de klachten die zijn ontstaan ten gevolge van een situatie die schokkend of overweldigend zijn (geweest) voor u, jou, voor jullie zoon of dochter en die ook nu nog impact heeft. Het herstel en het welbevinden van de cliënt staan centraal. Het doel is de klachten te verminderen en het welbevinden te vergroten.

Jonge mensen
De vorm waarin GT-VISION coacht en therapeutisch werkt is verschillend. Voor jonge kinderen is muziektherapie en creatieve therapie een toegankelijke en effectieve methode. De naam ’therapie’ is niet van belang. Het gaat om de ‘weg’ in de behandeling. Ik leg kinderen uit hoe ik werk, betrek hen erbij. Ik ga op zoek naar ‘waar een kind goed in is’. Van daaruit ontstaat de ontwikkeling en verdere groei. Meer informatie leest u hier.

Het werken met kinderen, pubers en jong volwassenen is een specialisme in mijn opleiding en begeleiding.
Jonge kinderen uiten zich in gedrag. Zij voelen veel en kunnen niet altijd de manier en de woorden vinden om dit uit te leggen. Het kinderbrein is nog in ontwikkeling tot ongeveer 23 jaar, waarin het kind al ‘jong volwassene’ is geworden. Doet zich een onbalans bij jonge kinderen voor, dan is dit terug te zien in het gedrag.

De ouders zijn degene die dit in eerste instantie bij hun zoon(tje) of dochter(tje) opmerken. Zij hebben een belangrijke taak hierin. Vooral het jónge kind is afhankelijk van de waarneming, de interactie en de keuze van de ouders. Ook de keuze voor de soort begeleiding. Het op tijd opmerken, dat een kind niet lekker in haar (zijn) vel zit, is van groot belang, zonder het groter te maken dan het is. Motto: houdt het klein, dus signaleer op tijd.

Persoonlijke situaties delen is niet vanzelfsprekend, ondanks dat meerdere thema’s heel menselijk zijn en bij het leven passen. Ze vragen om veiligheid en vertrouwen, een luisteren zonder oordelen, de garantie dat ze gedeeld worden met een professional die er integer, met kennis en respect mee omgaat. GT-VISION biedt dit. Korte lijnen, persoonlijk, samenwerkend in een netwerk van vakcollega’s therapeuten en begeleiders, een prettige werkruimte en werksfeer.

Coaching  – voor informatie, klik hier.

Therapie   – voor informatie, klik hier.

Supervisie  – voor informatie, klik hier.

MPT  – voor informatie, klik hier.

Maak een afspraak voor een eerste kosteloos gesprek.  Je bent van harte welkom.